Over en uit voor Nature Wonder World! Initiatiefnemer Jean Gelissen, tevens eigenaar van Attractiepark Toverland, heeft beslist om de plannen voor een nieuw themapark met indoor waterpark, hotels en casino in het Zuid-Limburgse Brunssum definitief te annuleren. Gebrek aan vertrouwen en steun vanuit het nieuwe politieke bestuur zou de voornaamste reden zijn.

De droom van ondernemer Jean Gelissen is gisteren uit elkaar gespat. Een volledig nieuw themaparkresort met internationale allures dat moest verrijzen op een oude mijnsite in Brunssum lijkt na vandaag definitief naar de prullenmand verwezen. De droom startte 7 jaar geleden en sindsdien is er veel gebeurd. Pretparken.be begon het project actief op te volgen vanaf 2014 toen we een exclusief interview met Jean Gelissen hadden. Een nieuwe stand van zaken volgende een jaar geleden in een exclusief interview met Sjaak De Zeeuw, directeur van ADDVentures - een ander bedrijf van de Gelissen Group dat belast was met het in goede banen leiden van de volgende fasen van het project Nature Wonder World.

In het laatste interview werd al aangegeven dat 2017 het jaar van de waarheid zou worden. Immers, het project bleef maar aanslepen en de opleverdatum werd opgeschoven naar 2022. Fase 1 (verkenning) en fase 2 (masterplan, haalbaarheidsonderzoeken, maatschappelijke kosten- en batenanalyse) waren succesvol afgerond. In fase 3 was het aan EY Montesquieu om een integrale business case op te stellen en de financierbaarheid te onderzoeken. Deze fase moest einde 2017 afgerond zijn. Indien bleek dat er voldoende financiering zou zijn voor het project, dan zou in fase 4 de planvorming met een concreet business plan (2018-2019) volgen en zou men kunnen beginnen bouwen in 2019 (fase 5). De bouw en realisatie van het resort zou 3 jaar in beslag nemen. Fase 6 zou dan de exploitatie zijn, ofwel de opening van het resort, welke dan voor 2022 voorzien was.

Politieke instabiliteit

In tussentijd was al duidelijk geworden dat voor de financiering ook een bijdrage verwacht werd vanuit politieke hoek. Echter, op politiek vlak viel eerder dit jaar de meerderheid in Brunssum. Met de nieuwe coalitie en andere verhoudingen in het gemeentebestuur nam de steun voor het project stilaan af en stelde men de business case en vooral financiering van het project in vraag. Jean Gelissen en Sjaak de Zeeuw gaven in een reactie aan onze redactie aan dat het uitgesloten was om het project te starten zonder volledige steun van het lokale bestuur:

Het plan om in een voormalige groeve in Brunssum het gethematiseerde attractiepark "Nature Wonder World" (NWW) te realiseren is helaas van de baan. Het politiek-bestuurlijke klimaat in de gemeente Brunssum maakt het onverantwoord om de plannen daar door te zetten. Dit is niet alleen onze mening, maar ook de mening van het bestuur van de Provincie Limburg.

Het nemen van een dergelijke beslissing doet veel pijn. Er is jaren keihard aan het plan gewerkt, waarbij veel hulp en steun is ontvangen van vele kanten. Het resultaat is een uitgewerkt plan voor een te ontwikkelen duurzaam "world-class" themapark van het allerhoogste niveau met kwalitatief hoogwaardige attracties, gebaseerd op de prachtige natuurwonderen van onze wereld, met een gethematiseerd indoor waterpark, enkele "Plaza's" voor retail-dining-entertainment, twee gethematiseerde 3- en 4-sterrenhotels, een luxe camping, een gethematiseerd casino, etc. NWW zou een investering vergen van ca. € 730 mio, goed zijn voor ca. 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen, ca. 5 mio bezoekers per jaar en meer dan € 400 mio aan maatschappelijke baten en extra overheidsopbrengsten.

Maar onder de huidige omstandigheden (een te klein en niet stabiel politiek draagvlak in de gemeente Brunssum) is het niet verantwoord om op deze plek en op dit moment een dergelijke grootschalige investering te doen.

Deze beslissing is een grote teleurstelling voor alle betrokken partijen en personen die het NWW-project een warm hart toe dragen en hun inzet hierbij en hiervoor hebben getoond. Een welgemeend "DANK JE WEL" hiervoor is op zijn plaats.

Reactie burgemeester Brunssum

Intussen heeft de burgemeester van Brunssum, Luc Winants ook een reactie verspreid.

“Ik heb met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit van Jean Gelissen. Dit is een gemiste kans voor Brunssum, voor Parkstad Limburg, voor de hele regio. Nature Wonder World paste in de ambitie van Parkstad Limburg om de toeristisch-recreatieve structuur in onze regio te versterken. Het levert een bedrijfstak op die niet alleen groen en duurzaam is, maar ook vele honderden banen creëert. Banen die talloze mensen een nieuwe toekomst geeft. Banen die nieuwe gezinnen naar deze regio trekken. Banen die leiden tot een nieuwe economische en maatschappelijke dynamiek. Een dynamiek die we hier keihard kunnen gebruiken. Dat is ook de reden waarom de gemeente Brunssum de afgelopen jaren Nature Wonder World heeft gesteund, ook financieel. Wij zagen dit als een investering in een betere toekomst. Zou Nature Wonder World zijn doorgegaan, dan had dit heel veel voor Brunssum betekend. Dat deze prachtkans nu aan ons voorbij gaat, is een hele zware domper. Voor mij, als burgemeester. Maar vooral voor Brunssum. Voor iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de toekomst van onze gemeente en daaraan wil blijven bouwen. Voor al deze mensen is er maar één conclusie: jammer. Heel jammer”.

In de krant De Limburger geeft de burgemeester nog aan dat hij de beslissing wel begrijpt, want de politiek in Brunssum is na de recente crisis op drift. Nu zitten de partijen aan het stuur die kritisch staan tegenover bijdragen aan het themapark, maar zo zegt hij "Ondernemers zijn allergisch voor instabiel bestuur. Met stabiel bestuur kom je verder." Zelf droeg hij het project wel een warm hart toe: "Ik heb geprobeerd mensen op andere gedachten te brengen en het vertrouwen te winnen. Gelissen heeft altijd gezegd dat hij dit niet alleen kan. Het moet een politiek-private samenwerking zijn."

Reactie bestuurspartijen Brunssum

Zwarte piet in het verhaal zijn dus de huidige bestuurspartijen van de gemeente, maar deze vinden het onterecht dat ze de schuld krijgen van het debacle rond Nature Wonder World, aldus De Limburger. Een fractievoorzitter zegt "Gelissen moet gewoon eerlijk zeggen dat hij de financiering niet rond krijgt en ons daarvan niet de schuld geven. Een project van 750 miljoen laat je niet afketsen vanwege een college dat er nog maar een paar maanden zit. Dat gelooft niemand." Volgens hem spelen er trouwens nog andere politieke factoren mee en zou het afketsen van het megapark kaderen in een poging om de gemeente op te heffen en her in te delen. 

Reactie provincie Limburg

Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) vindt het “doodzonde dat dit prachtige initiatief niet kan doorgaan”, maar begrijpt - net als zijn collega Ger Koopmans (Financiën) - dat ondernemer Gelissen tot zijn standpunt is gekomen. Volgens de Gedeputeerde was NWW een uitgelezen kans om de toeristische markt in Limburg structureel te versterken. “Met een dergelijk park is Limburg sterk in alle seizoenen.”

Ondernemer Jean Gelissen kiest er nu voor om zijn energie volledig te richten op de verdere ontwikkeling van het themapark Toverland in Sevenum. Gedeputeerde Geurts staat daar welwillend tegenover, vanuit zijn streven om de Limburgse toeristische economie “seizoens-proof” te maken. Ook Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat de ontwikkeling van Toverland “voor heel Limburg van belang is. Binnen onze financiële beleidskaders zullen we bezien hoe we kunnen meewerken aan die ontwikkeling.”

Eric Geurts vindt het voorts van belang dat het economisch ontwikkelperspectief van de regio rond Brunssum in het vizier blijft. “En dat perspectief is er met name rond de Buitenring Parkstad Limburg die zijn voltooiing nadert. De kansen die daar liggen, moeten we grijpen.” 

Tekst: © Juan Martínez - Pretparken.be // Foto's: © ADDVentures, Juan Martínez // Externe bronnen: De Limburger, gemeente Brunssum, provincie Limburg